Write your awesome label here.

Cognitive Mindfulness

In deze Mindfulness training leer je veel over hoe je een andere levenshouding aanneemt.

Zeker door de ingesleten reactiepatronen te doorgronden ontstaan nieuwe wegen om te verkennen door de vrijheid die wordt verkregen
Gemaakt met